Följ oss

Hässelby Motettkör

Kören sjungerHässelby Motettkör har sina rötter i den kör som byggdes upp av Hässelby församlings tidigare organist Lars Hansson. 1991 övertog Mona Ehntorp arbetet med kören, vilken till största delen består av församlingsbor. Några körmedlemmar har efter hand flyttat till andra delar av Stockholm, men de flesta har trots detta stannat kvar som aktiva körsångare. En styrka i kören är den rika blandningen av åldrar med såväl unga som mer mogna röster.

Mona har under åren lagt stor vikt vid att vidareutveckla kören på olika sätt, t.ex. genom repertoar från skilda tidsepoker, av olika svårighetsgrad, med instrument eller a cappella. 1999 spelade kören sin första CD-skiva där Georg Riedel och Stefan Nilsson medverkar. 2012 kom nästa skiva, denna gång med nyskriven musik av Sven-David Sandström.

När det gäller musikverk av större format med orkester som kören framfört kan nämnas Johannespassionen av JS Bach, Messias av Händel samt Requiem av Mozart, Fauré och Rutter.

Körinternat och kördagar är också regelbundet återkommande. Dessa är mycket viktiga både ur inlärnings- och trivselsynpunkt. Ungefär vartannat år reser kören dessutom på turné. Tidigare resor har bl.a. gått till Tjeckien, Skottland, Wales, Polen och Ungern.

Motettkören vill genom konserter och musikgudstjänster bidra till att ge församlingsborna ett rikt musikutbud med variation och inslag av olika musikstilar. Men lika viktigt är även den musikaliska utvecklingen och stimulansen för motettkörens alla sångare!

Tycker du detta låter intressant? Då är du hjärtligt välkommen till Hässelby Motettkör, vare sig du vill sjunga eller lyssna!

Inloggning

För körens medlemmar. Skriv din emailadress i första rutan och ditt lösenord i den andra rutan.
Kryssa gärna för "Kom ihåg mig", så är du fortsatt inloggad nästa gång du ska in på medlemssidorna från just denna dator.